Gió đưa tôi lạc về đâu?
Mà xa cỏ nội xanh màu cố hương
Gió đưa nhớ buổi khai trường
Ván thưa nhớ cột cõng buồn ấu thơ
Gió đưa em khóc bao giờ
Mà bông điên điển xác xơ giữa trời
Gió đưa bỏ lại mình tôi
Đồng không giếng cạn nhớ hồi tuổi xưa

Gió đưa bỏ lại mình tôi, đồng không giếng cạn nhớ hồi tuổi xưa (Ảnh: Roses.vn)

Gió đưa con én Nguyễn Du
Đã bay nghìn dặm nẻo mù mịt xa
Gió đưa xót nụ hoa cà
Xót cây chùm gởi bên nhà lắt lay
Gió đưa cúc, huệ, lan này
Hỏi thăm tịnh xá hỏi thăm con đường
Gió đưa hồn bướm bâng khuâng
Cái duyên đạo hạnh cầm bằng bỏ đi…

Gió đưa cúc, huệ, lan này, hỏi thăm tịnh xá hỏi thăm con đường (Ảnh: roses.vn)

Gió đưa em hỡi Cúc Hoa
Để tôi thắp đuốc mù lòa tìm em
Gió đưa Phù Đổng Thiên Vương
Nhớ vua Hùng, nhớ An Tiêm bị đầy
Gió đưa hiền tướng Lê Lai
Một thân Nguyễn Trãi viết bài Bình Ngô
Gió đưa Nhạc, Huệ, Lữ, Hồ
Bần nông dựng nổi cơ đồ Tây Sơn

Gió đưa theo nhịp trống dồn
Giục tôi nhớ nước nhớ hồn Việt Nam…

Hảo Dũng

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||596807828__