Gió đã chuyển sang mùa
Gọi mây giăng đầu núi
Những cành thu trơ trụi
Lá xa cành trong mưa

Gió đã chuyển sang mùa, gọi mây giăng đầu núi (Nguồn ảnh: mafengwo.cn)

Gió đã chuyển sang mùa
Cành đông đang trút lá
Mình ta ngơ ngác lạ
Hỏi người ấy về chưa

Mình ta ngơ ngác lạ, hỏi người ấy về chưa (Nguồn ảnh: Medioq.com)

Gió đã chuyển sang mùa
Đêm nằm nghe lá đổ
Ai đi về cứ ngỡ
Mang hơi ấm người xưa

Kiều Anh