Giăng giăng tơ nhạc bắc cầu
Tiếng ve cánh mỏng mịn màu trắng trong
Áo dài hai cánh lưng ong
Gom hết gió tự bốn phương đổ về..
Dấu hài mướt cỏ chân đê
Chiều loang nắng… Con sông quê khẽ buồn..

Xa xăm bóng một cánh buồm
Chở người áo trắng tự hôm ấy rồi
Buồm ơi, mắt mãi ngóng buồm
Trắng ơi, áo trắng có còn tiếng ve?

Xa xăm bóng một cánh buồm. Chở người áo trắng tự hôm ấy rồi. Ảnh: radiome.vn.

Phượng ơi mắt có đỏ hoe
Mùa hè ấy có ai về trời xanh?
Có ai cầm nỗi một cành
Thắm thu hết nắng
Chòng chành thuyền trôi…

Thu sang phượng đã đi rồi
Thời gian mải miết ai ngồi dưới Ngâu?
Giật mình bãi bể nương dâu
Thuyền tình ái, cánh buồm nâu bạc rồi…

Thời gian mải miết ai ngồi dưới Ngâu? Ảnh: loinoihay.net.

Thế gian lỡ cuộc vui cười
Ta như con trẻ lên đồi hái sim
Thế gian bảy nổi ba chìm
Cánh ve phận ấy, bạc mình bạc ta
Gần rừng tía, bụi hồng xa
Buông tất cả, về với nhà ta thôi…

La Vinh

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||b5f38a62e__

Ad will display in 09 seconds