Ở đó mùa này mưa xối xả
Những hạt mưa rơi giăng giăng màn
Mưa ở phố phường sao trống vắng
Lòng đường quang đãng gió mênh mang

Gió chướng trái mùa tung cửa sổ
Trời chiều hai đứa chạy trong mưa
Ai gọi tên ai mãi nô đùa
Vui giỡn với trời mưa chẳng sợ

Mưa ở phố phường sao trống vắng, lòng đường quang đãng gió mênh mang (Ảnh: thepicta.net)

Mưa có giăng màn mưa có đổ
Cứ mặc mưa rơi có ngại gì
Mưa ở nơi này và nơi ấy
Thời gian dừng lại có hề chi

Mưa đổ rào rào theo gió lạnh
Tay nắm trong tay ấm cõi lòng
Gió có tung bay thì mặc gió
Lòng còn say đắm giữa mênh mông.

Hậu Kiêm

Từ Khóa: