Thu lại về rồi đó hỡi thu ơi
Nghe tiếng lá giã cành vang xào xạc
Mưa rả rích buồn dâng lên man mác
Đã mấy thu rồi, nay lại bước sang thu…

Thu lại về rồi đó hỡi thu ơi. (Ảnh: Pinterest)

Tuổi dại khờ nhìn chiếc lá đong đưa
Tiếng trống lại vang buổi tựu trường về đó
Đời vô tư tuổi học trò đẹp lạ
Chẳng quặn đau gì, vương vấn một mùa thu

Chẳng quặn đau gì, vương vấn một mùa thu. (Ảnh: Pinterest)

Theo luật tự nhiên thời gian cứ trôi
Tha thiết mong thu bồn chồn cuối hạ
Mảnh trăng chưa nguyên, đêm mơ đến thế
Trọn vẹn đây rồi, bức tranh ấy mùa thu!

Hòa Quang