Mấy cây bàng lối ngõ
Gọi đông về xôn xao
Nghiêng bên chiều đứng đợi
Lá đỏ đông vừa trao

Mấy cây bàng lối ngõ, gọi đông về xôn xao (Nguồn ảnh: Reatimes.vn)

Cây bàng chiều e ấp
Như dáng em hôm nào
Gió se se… bên ngõ
Đông đến chiều lao xao

Gió se se… bên ngõ, đông đến chiều lao xao (Nguồn ảnh: Bestie)

Nghe bên chiều đông gọi
Gió sương… giọt rì rào
Ngoài trời mây ảm đạm
Chút lạnh mùa, đông trao.

Tống Hòa