Cơn mưa chiều giăng suốt
Gió lành lạnh qua thềm
Tiếng thì thầm não nuột
Lặng chờ khúc dịu êm

Giá buốt lọn tóc mềm
Mơ vòng ôm dịu ngọt
Bước một bước vào đêm
Giọt đàn bà thánh thót.

Cơn mưa chiều giăng suốt. Gió lành lạnh qua thềm. (Ảnh: wikipedia.org)

Ánh đèn khuya vàng vọt
Thắm đượm giấc mộng thềm
Lả lơi vầng trăng rớt
Đắm dòng ngát dịu êm

Nhánh tương tư cỏ mềm
Nụ bừng vươn mãnh liệt
Cơn lốc trải hoang đêm
Bóng câu sầu miên viễn

Ánh đèn khuya vàng vọt. Thắm đượm giấc mộng thềm. (Ảnh: timeoutvietnam.com)

Nguyên Trân, 09/2015

Từ Khóa: