Tu nha! Giờ không muộn đâu con!
Chân Thiện Nhẫn là điều tuyệt vời nhất!
Cuộc sống xô bồ với muôn vàn tất bật
Dành cho mình khoảng tĩnh lặng trong tâm.

Những quay guồng danh lợi giết mòn dần
“Nhân chi sơ” vốn là “tính bổn thiện”
Đâu đợi già mới lo chuyện tu luyện
Tuổi trẻ trung dung luyện lửa danh tình.

Ảnh minh họa: Tinh Hoa

Tu nhé con! Tu đâu chỉ cho mình
Cho xã hội, cho gia đình thêm tốt.
Con ơi con thân người thật khó được!
Trong luân hồi, bao lâu nữa mới được đây?

videoinfo__video3.dkn.tv||4beb7acf0__

Ad will display in 09 seconds