Giá buốt vuốt hàng cây
Đồng quê trơ gốc rạ
Làn mây buồn lặng im.

Đồng quê trơ gốc rạ (Ảnh: pinterest.com)

Cúc nở trắng bờ sông
Gợi lại tình yêu cũ
Một người ngồi ngóng trông.

Một người ngồi ngóng trông (Ảnh: pinterest.com)

Nắng ngả chiều hoang mang
Đàn chim bay lặng lẽ
Ngoài hiên một lá vàng.

Nắng ngả chiều hoang mang, đàn chim bay lặng lẽ (Ảnh: pinterest.com)

Nam Minh

 

Từ Khóa: