Hai mươi năm trước tôi là ai?
Một đứa trẻ vui, nghịch tối ngày
Hồng trần nặng gánh, buồn giăng lối
Ngồi nghĩ, trầm ngâm, chuyện thế gian

Nỗi buồn trần gian ai có hay?
Mê lạc bao kiếp ở chốn này
Trở về thiên quốc, nào có thể?
Lang thang nơi đây, mặc sức say

Thời gian trôi qua như giọt nước
Buồn cả tháng năm, đầy oán ai
Vui buồn có khi nào biết trước
Nay vui – mai cỏ mọc u hoài

Gió lạnh, mây bay về cuối phố
Nhân gian bụi phủ mấy tầng không
Ngồi tĩnh lặng nghe từng giọt nước
Quê cũ nghìn xa bỗng chạnh lòng

Hy vọng

Từ Khóa: