Chữ mơ một chút bình yên
Để nghe thông hát bên triền đồi cao
Chữ mơ xóa sạch nỗi đau
Vấn vương một thuở ban đầu chơi vơi

Chữ mơ xóa sạch nỗi đau, vấn vương một thuở ban đầu chơi vơi (Nguồn ảnh: vedeptrunghoa.blogspot.com)

Chữ mơ quên giọt lệ rơi
Nhòe hoen áo trắng một thời đam mê
Chữ mơ quên mái tóc thề
Chảy dài kỷ niệm ngược về tim tôi

Chữ mơ quên giọt lệ rơi, nhòe hoen áo trắng một thời đam mê (Nguồn ảnh: Wukong.com)

Chữ mơ một đốm lửa mồi
Đốt thành tro bụi nửa đời mộng du…

Song Nguyên