Ba ngày tết xưa mình thường chơi đáo lỗ
Cả cái xu đồng vơ hết đống tiền xu
Chơi đáo ríu hai đồng xu dính chặt
Đồng cái chọi nghiêng đồng bị chọi tách ra
Cười ha hả vét tiền vào túi
Rủ đám bạn thua mua bún chấm mắm tôm…

Chơi đáo bật tường mình thắng dễ hơn
Đủ mồng bảy rong chợ Viềng ăn phở
Dư một vài đồng thì mua tập vở
Hay lại thuê Tam quốc để đọc chơi…

Chơi đáo. Ảnh qua: Báo Quảng Ngãi.

Có một năm trời làm đói khắp nơi
Mình ra cả chợ Yên chơi đáo
Chẳng ai ngờ trò chơi trẻ nhỏ
Có thể mua vài bơ gạo mớ khoai
Mình chẳng biết bạn cùng chơi bị đói…

Tính đến nay hơn sáu chục xuân rồi
Đã từ lâu không trẻ con không chơi đáo
Nhớ thời trẻ kỷ niệm xưa bổi hổi
Về quê tìm bạn cũ rủ cùng chơi…

Clip ý nghĩa:

Từ Khóa: