Muôn đời nương cõi tròn vuông
Người ta được sống bình thường là may
Sinh đủ mắt, mũi, chân, tay
Già không phải mổ chỗ này, chỗ kia!

Sống cho sàng lọt xuống nia
Một con bống mún cũng chia cho người
Cho nhau một góc nụ cười
Đủ nuôi no đói thế thời nông sâu

Cho nhau một góc nụ cười… (Ảnh: ydvn.net)

Thương nhau lấy cháo bù rau
Giấu nhau túng thiếu, phô giầu nghĩa nhân!
Ngõ leo hoa mướp, hoa lan
Thơm nhà, thơm miệng mấy hàng xóm thân!

Không đủ cay hóa rượu tăm
Thì làm rượu nhạt uống dăm ba lần
Thì làm rau cải, rau cần
Thì làm khoai sắn ăn dần tháng ba.

Gió qua bão táp mưa sa
Ngẫm bình thường cỏ mới là tùng, thông
Mùa đông cạn nước sông Hồng
Mới hay giếng nước bình thường đế vương.

Bình thường là cái vô thường
Ngàn năm dẫn lối chỉ đường chúng sinh
Phi thường, sắc đỏ biến xanh
Nhân gian một cõi đi về hỡi ai!

Nguyễn Quốc Văn