Trời rét quá! Mái lều xơ xác gió,
Chợ mênh mông quán họp độ mươi người.
Các cô gái khăn vuông trùm to hó
Miệng nhai trầu thỉnh thoảng nói ra hơi.

Trời rét quá! Mái lều xơ xác gió, chợ mênh mông quán họp độ mươi người. (Ảnh: mytour.vn)

Đây lối rộng người mua đi khép nép
Kia đường dài kẻ bán đứng thu tay.
Cô hàng cá luôn mồm xoa xuýt rét,
Chị gánh rau lập cập đỗ quang mây.

Đây lối rộng người mua đi khép nép, kia đường dài kẻ bán đứng thu tay. (Ảnh: Pinterest)

Xào xạc được một giờ rồi bỗng chốc
Chợ tàn dần lẻ tẻ tiễn người qua
Lều quán lại rùng mình trong gió thốc
Và âm thầm run lạnh dưới mưa sa.

Anh Thơ

Từ Khóa: