Chiều buông gió vọng tiết đông
Hoàng hôn lịm tắt ai trông đêm về
Ngỡ ngàng với mãi cơn mê
Lao xao cánh lá kê vầng trăng nghiêng

Gối đầu ngắm ánh sao viền
Chờ trăng lơ lửng nơi miền thôn quê
Đâu đây Dạ lý bay về
Sẻ chia đêm vắng muôn bề quạnh hiu

Gối đầu ngắm ánh sao viền, chờ trăng lơ lửng nơi miền thôn quê (Nguồn ảnh: Pinterest)

Kìa đàn đom đóm dập dìu
Bay ngang lượn dọc trong chiều tiết đông…
Trời đông dày đặc sương dầm
Me li ti lá ướt đầm ban mai

Dáng người còn đọng bên ai
In trong tâm khảm trong ngày tiết đông.

Kìa đàn đom đóm dập dìu, bay ngang lượn dọc trong chiều tiết đông… (Nguồn ảnh: giainhan.vn)

Sơn Hồ