Em chạy dọc Mùa thu tìm anh
Chạy tức tưởi, chạy âm thầm, trong lá rụng,
Cả yêu thương, cả tủi hờn, căm giận
Em ùa vào, em trút xuống Mùa thu.

Em đã yêu, đã chờ đợi, ngẩn ngơ,
Đã một thời Mùa thu là hạnh phúc.
Để bây giờ,
Trước khổ đau em không còn biết khóc
Những kiếm tìm rơi dọc Mùa thu…

Em đã yêu, đã chờ đợi, ngẩn ngơ, đã một thời Mùa thu là hạnh phúc. (Nguồn ảnh: haiduong.tintuc.vn)

Vịn nỗi buồn em đi,
Chiều vẽ Thu loang lổ:
Vàng và đỏ,
Tả tơi gió,
Tả tơi mây…
Ước chạm được vào bàn tay
Ấm, và tin cậy
Đặt vào đó:
Một Tin yêu,
Yếu mềm,
một Cô đơn,
Run rẩy
– Em.

Vịn nỗi buồn em đi, chiều vẽ Thu loang lổ... (Nguồn ảnh: tiin.vn)

Bùi Thanh Huyền