Ba tầng tháp ngọc cánh vươn cao
Ánh nhụy vàng gương tới dạt dào
Cảnh thắm đan cùng thân diễm lệ
Hương nồng trộn với vẻ thanh tao

Cảnh thắm đan cùng thân diễm lệ, hương nồng trộn với vẻ thanh tao (Ảnh: Flickr)

Lòng mong vạn nẻo lìa nhơ nhuốc
Ích tặng trăm nơi thấm ngọt ngào
Êm tiếng đời khen… nàng quyến rũ
Níu người quân tử nhẹ nhàng trao.

Đăng Lộc

Từ Khóa: