Vỗ cánh thiên di đi tìm phương trời lạ
Gom cả giấc nồng vào thổn thức lời thơ
Nắng hạ chờ mưa nghe lời ru đằm thắm
Hoa rơi từng cánh mà lòng thấy hững hờ.

Vọng lại xa gần tiếng sáo nghe dìu dặt
Buồn vui tâm sự cũng thấy sắt se lòng
Nguyệt nát hoa tàn bỗng thấy sao sầu úa
Mùa vui trần thế cũng đến lúc long đong.

Vỗ cánh thiên di đi tìm phương trời lạ. Gom cả giấc nồng vào thổn thức lời thơ. (Ảnh: Pinterest)

Trăm cuộc bể dâu biết đâu đường về cội
Nhân sinh như mộng gửi lại mấy điệu buồn
Nhắn gửi người dưng đừng trầm luân thêm nữa.
Mộng ước bỏ đi theo những giọt mưa tuôn.

Hôm nay đắc được chính Pháp khởi thiện tâm
Buông bỏ vô thường như cành mai trong tuyết
Đợi ngày nắng hạ hóa thành kiếp thiên di
Vút bay về trời ngàn năm trong hạnh nguyệt.

Buông bỏ vô thường như cành mai trong tuyết. (Ảnh: WordPress.com)

Hồng Nhung

Từ Khóa: