Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca, tản văn mà chuyên mục Nghệ thuật Thời báo Đại Kỷ Nguyên muốn dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của chính mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Lợi sắc tình danh kể cũng nhàm
Một kiếp bon chen, ngàn kiếp trả
Đời vốn vô thường, vốn đa mang?

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Tham luyến trần ai luống ngậm ngùi
Phỉ chí tang bồng vang bốn cõi
“Hạt bụi tinh cầu” ai khiến xui?

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ. Tham luyến trần ai luống ngậm ngùi. (Ảnh: YouTube)

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Được mất hơn thua một kiếp người
Quán trọ nhân gian bừng tỉnh mộng
Thệ ước năm nào nhớ không thôi?

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Xuống ngựa lên xe rộn tứ bề
Nhớ câu: “đường hẹp người chen lấn
Ngõ Đạo thênh thang hiếm kẻ về”…

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ. Được mất hơn thua một kiếp người. (Ảnh: WordPress.com)

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Một thốn thời gian: thước ngọc lành
Trực chỉ vãng hồi Chân-Thiện-Nhẫn
Xả tận trần gian kiếp mỏng manh

Bóng trăng qua cửa bao xuân nhỉ
Hoàn nguyện hồi thăng há bận lòng
Lục đạo luân hồi không vướng nữa
Du cảnh Bồng Lai thỏa chờ mong.

Lục đạo luân hồi không vướng nữa. Du cảnh Bồng Lai thỏa chờ mong.

Đường Phong