Rả rích từng cơn giọt giọt buồn
Đông về gió lạnh với mưa tuôn
Từng đàn cò két xuôi sông biển
Mấy đám vịt le ngược suối nguồn

Luyến nhớ tình quê con nước ngược
Tương tư bóng quế ngọn mây suôn
Bờ tre mái rạ màu lam phủ
Xóm cũ đò xưa khói xám cuồn…

Rả rích từng cơn giọt giọt buồn, đông về gió lạnh với mưa tuôn…(Nguồn ảnh: ivivu.com)

Mưa cuồng thảm thiết lệ đầy đong
Hỏi những ngày xanh nhớ cuộn dòng
Trải mấy mùa vui hòa ngưỡng vọng
Qua nhiều tháng nhộn khởi cầu mong

Cho đời ngật ngưỡng lừng cơn sóng
Để kiếp hào hoa trỗi nhạc lòng
Hạ vãn, Thu tàn, Xuân tỏa ngát
Đông về lạnh lẽo ủ tình trong…

Hạ vãn, Thu tàn, Xuân tỏa ngát, Đông về lạnh lẽo ủ tình trong… (Nguồn ảnh: 500px.com)

Tuấn Trần