Bến Then sông nửa bờ quê
Sương bay loãng trắng chiều về đầy tay
Dòng Lô xanh chảy ngang ngày
Con đò vắng, chú ngựa gầy đường quan

Dòng Lô xanh chảy ngang ngày, con đò vắng, chú ngựa gầy đường quan (Ảnh minh họa: traveldudes.org)

Bàn chân cộm nắng ngõ làng
Nửa xanh bờ giậu, nửa vàng rạ rơm
Chiều không biết phía nào buồn
Phía nào ai gọi – phía nào cô đơn?

Ngân Vịnh

Clip hay: 

videoinfo__video2.dkn.tv||ae40b7744__