Bên nhau Lục bát – Ca dao
Như hai giọt nước thấm vào nhân gian
Tình đời đắng ngọt chứa chan
Luân hồi bao thuở hợp tan mất còn

Ca dao bắt rễ lúa non
Cho mùa quan họ nét son mở đầu
Lương duyên Lục bát theo sau
Thi đàn nở rộ thắm màu sắc hương

Ca dao bắt rễ lúa non, cho mùa quan họ nét son mở đầu (Nguồn ảnh: radiome.vn)

Ban mai chọn lấy giọt sương
Long lanh tinh khiết muôn phương trao tình
Nối nhau câu hát sân đình
Nhịp cầu dải yếm lung linh đôi bờ

Ơi vần lục bát câu thơ
Lời ru cánh võng, câu hò sông xanh
Ngàn hoa tươi thắm trên cành
Thấm vào hơi thở ngọt lành quê hương.

Nối nhau câu hát sân đình, nhịp cầu dải yếm lung linh đôi bờ (Nguồn ảnh: Pinterest)

Minh Trí

Từ Khóa: