Ta cùng nhau bước đi thật chậm
Trên con đường xa vạn dặm nhé em
Bên dòng đời hối hả đã thành quen
Ta bước chậm ngắm nhìn đừng vội vã.

Bên dòng đời hối hả đã thành quen. Ta bước chậm ngắm nhìn đừng vội vã. (Ảnh: facebook.com)

Đường đời kia chia làm muôn ngả
Xuôi ngược ngựa xe, nhấp nháy đèn màu
Biết không em – Ngả đó sẽ về đâu?
Ai vội vã cho con đường ngắn lại.

Đường đời kia chia làm muôn ngả. Xuôi ngược ngựa xe, nhấp nháy đèn màu. (Ảnh: Pinterest)

Yêu thương này dành cho em mãi mãi
Ta sánh vai nhau đi đến tận cùng
Dù đường dài, có em bước đi chung
Không chân trời – Yêu thương dài vô tận.