Tay bạn còn ấm lắm
Xa nhau mấy chục năm?
Mắt bạn sâu thăm thẳm
Sông Lô hay Hậu Giang?

Nhớ tuổi thơ bạn thân
Thì gọi mày tao nhé!
Tóc em khờ nên bạc?
Anh dại thành nhà thơ?

Bạn cũ chao ôi nhớ
Bây giờ chưa mùa thu?
Cứ ngỡ mây còn trẻ
Nắng hạ vàng ngày xưa…

Ảnh: Kênh Sinh Viên

Cứ tưởng trời chưa mưa
Cành bàng rơi lá đỏ!
Ngược từng thu chầm chậm
Đưa nhau về xa xăm…

Rủ nhau về tháng năm
Nhặt tiếng ve gốc phượng
Bạn cũ ơi! Mây trắng
Tiếng trống trường tròn xoe…

Nhị Nguyễn

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||2947a11d8__

Ad will display in 09 seconds