Vinh hoa tựa hồ như chén ngọc

Chạm vào rồi chẳng muốn rời ra

Cứ nghĩ thế gian vào đấy hết

Một tay úp mặt chén xoay vần.

Vinh hoa tựa hồ như chén ngọc. Chạm vào rồi chẳng muốn rời ra

Nào đã phải tối cao tạo mệnh

Đâu đã là tế thế kinh bang

Chú bé nhỏ say sưa một góc

Vẫn mân mê chén ngọc xoay vần.

Chú bé nhỏ say sưa một góc. Vẫn mân mê chén ngọc xoay vần.

Tôi loanh quanh trong cõi đời chộn rộn

Như chú bé kia, gắng gỏi… tìm vinh hoa

Rồi nhận ra, ảo mộng là chén ngọc

Chạm vào, rơi xuống, khẽ tan ra…

Đăng An