Đi là về với chính mình
Trời xanh tìm tới trời xanh tận cùng
Đi là đến tận vô thường
Con đường dài, ngắn con đường bể dâu.

(Ảnh: blogradio.vn)

Ai đi đâu? Ai về đâu?
Luân hồi một kiếp bao giờ gặp nhau?
Ai lên cao mấy tầng trời
Ai đang day dứt bỏ rơi chính mình?

Nguyễn Quốc Văn