Tháng Giêng tóc cỏ biếc xanh
Gió đùa ve vuốt lá cành ngẩn ngơ
Nắng quê hương, nón bài thơ
Bước chân tìm lại ngày xưa ngọc ngà

Lối nào hương đã phôi pha
Mà niềm tưởng nhớ vẫn là heo may
Đường đời lạc nẻo thơ ngây
Tìm về dĩ vãng sớm mai thuở nào

Lối nào hương đã phôi pha / Mà niềm tưởng nhớ vẫn là heo may (Ảnh: tapchitrithuc.com)

Ai còn chờ đợi ai đâu
Mà tâm tư vẫn nguyên màu nhớ thương
Xin cho khói tỏa trầm hương
Mơ hồ nghe lại cung đàn ái ân

Dù cho chỉ có một lần
Tháng Giêng trời cũ mùa xuân lại về

Bích Đào