Dù chưa hề biết mặt
Vẫn niềm nở đón chào
Đồng tu từ tứ xứ
Như quen tự thuở nào

Đau đáu chờ Pháp hội (*)
Chỉ những người chân tu
Là dịp đại hướng nội 
Để tỷ học, tỷ tu

Pháp hội lâu mới mở
Tại Covid đấy mà 
Ước sao nghe Thầy giảng
Như sông khát phù sa

Sau một lần Pháp hội
Ai cũng lớn khôn thêm
Chấp trước được xả bỏ
Cho  chân cứng đá mềm

Ngỡ gặp Thầy trong mộng
Thấy mình sao nhỏ nhoi
Ý chí được bồi đắp
Tinh tấn được vãn hồi 

Sau một lần Pháp hội
Được chia khó sẻ bùi
Đồng tu càng gắn bó 
Như là răng với môi

Sau một lần Pháp hội
Rút ngắn đường về Trời!

Đoàn Thị Lam Luyến

(*)Pháp hội : Hội nghị giao lưu chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Từ Khóa: