‘Người mà không có đức tin
Thì ai biết sẽ làm nên chuyện gì!’…

Xem ra phong thủy hữu vi,
Lợi danh quyền quý khó bì Thiện lương
Nhà cao nhờ vững cột rường
Chân thành đức độ ấy thường bình an

Trải qua bao tuổi đá vàng
Thuần phong mỹ tục vẫn đang trượt dài
Cao xanh cảnh báo họa tai
Đó là điểm hóa vãn hồi nhân luân:

Mấy phen bão bể giông nguồn
Mấy phen nước ngập phố phường như sông
Mấy phen sạt núi khô đồng
Mấy phen dị tượng đục-trong Hoàng Hà(1)

Mấy phen dịch bệnh lan xa
Mấy phen nước nước nhà nhà lo âu
Mấy phen mưa thảm gió sầu
Mấy phen tan tác bể dâu Hán-Hồ

Mấy phen rừng cháy thành tro
Mấy phen giữa hạ thế mà tuyết rơi
Mấy phen ‘quạ bủa rợp trời’
Mấy phen Đại Tượng Phật ngồi ‘rửa chân!’…(2)

Nhắn ai trọng đức kính Thần
Hồi thăng đạo đức nhân luân sớm ngày
Có câu nhân quả chuyển xoay
“Thiện ác hữu báo” xưa nay lẽ Trời(3)

Những nơi đẹp Đạo tốt đời
Cảnh quan phong phú con người thong dong
Những nơi oan ức chất chồng
Bức hại tín ngưỡng thường không an bình…

Cũng là vạn sự ứng linh
Thượng Thiên đang dõi dõi nhìn thế nhân
Nên cần “Phản bổn quy chân”(4)
Biết Chân-Thiện-Nhẫn phúc âm mãn đường(5)

Thơ rằng:
Chúc người khắp chốn muôn phương
Tỏ minh chân tướng, xuôi buồm bình an!…

Vô danh cư sỹ

(1). Sông Hoàng Hà chở nặng phù sa, hàng ngàn năm qua vẫn mang màu vàng đục. Người Trung Hoa có quan niệm rằng: nếu nước Hoàng Hà mà đột nhiên trong xanh ấy là dị tượng cảnh báo đại sự đối với con người vậy…
(2). Dân gian vùng Lạc Sơn – Trung Hoa có truyền tụng một câu dự ngôn rằng: “Tẩy cước tiêm, hồng thủy yêm”, ý nói là: Khi mà Đại Tượng Phật ngồi tại Lạc Sơn “Rửa mũi chân thì hồng thủy ngập”. Người ta cũng lại lưu truyền câu nói: “Đại Phật tẩy cước, thiên hạ loạn”, ý tứ là: Khi mà “Tượng Đại Phật rửa chân thì thiên hạ sẽ xảy ra biến loạn”. Đây là những câu nói vốn được lưu truyền trong dân gian từ ngàn đời, không phải chủ ý của cá nhân tác giả.
(3). Thành ngữ dân gian.
(4). “Phản bổn quy chân”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.

(5). Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link

Từ Khóa: