Đi thời như gió nhẹ nhàng
Đứng thời ngay thẳng vững vàng như thông
Ngồi thời tĩnh tại như chuông’ (*)
Lời xưa răn dạy phi thường tinh thâm…

Mạch ngầm văn hóa Á Đông
Ngàn năm tuôn chảy như sông suối nguồn
Luân hồi phiêu dạt muôn phương
Thế nhân mong mỏi bước đường Hồi gia…

Trời bao la đất bao la
Biết Chân-Thiện-Nhẫn ấy là Hiền nhân
Nhắn ai đọc “Chuyển Pháp Luân”
Một ngày minh bạch muôn xuân tốt lành…

(*) Luận về tác phong con người, cổ ngữ có câu: “Hành như phong, trạm như tùng, tọa như chung”. Diễn giải câu chữ bề mặt là: “Đi như gió, đứng như tùng, ngồi như chuông” đương nhiên nội hàm của câu nói này còn mang nhiều tầng ý nghĩa thâm sâu hơn, bởi lẽ phong thái hành vi cũng là một trong những phương diện rất chủ yếu nói lên nhân cách và phẩm đức của một người… Trong “Đệ tử quy” (Phép tắc người con), một cuốn sách kinh điển của người xưa về giáo dục con trẻ, cũng có đoạn viết: “Đi thong thả, đứng ngay thẳng Chào cúi sâu, lạy cung kính Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng Chớ ngồi dang, không rung đùi”…

(**) “CHUYỂN PHÁP LUÂN”: Cuốn sách quý giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn giúp tâm tính đạo đức và sinh mệnh con người thăng hoa… quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả