‘Tài phú’ là bình an
‘Giá trị’ là sinh mệnh (*)
Khi thế nhân dịch bệnh
Tiền chẳng cứu độ người
Chớ trách đất oán Trời
Thảy đều do tội-nghiệp
Luân hồi bao ức kiếp
Lầm lỗi tích tụ nhiều
Đừng nghe ‘nói một chiều’
Đừng khinh nhờn Phật Pháp
Tránh làm điều tà ác
Tránh giả dối, đấu tranh
Sinh tử có lằn ranh
Thần giúp người Thiện đức
Khi đứng bên bờ vực
Lựa chọn ở mỗi người
Thân muốn được thảnh thơi
Tâm cần Chân-Thiện-Nhẫn
Cõi lòng không vấy bẩn
Họa loạn ắt rời xa
Phân biệt rõ Chính-tà
Trân trọng người tu luyện
Nhận Phúc âm trời biển
Nhân quả ở nhãn tiền
Nhắn nhủ người hữu duyên:
“Chuyển Pháp Luân”, hãy đọc
Khi thế gian trượt dốc
Có Giác Giả độ nhân…

[Theo FB: Vô danh cư sỹ].

(*) Dân gian có câu: Tài phú lớn nhất của đời người là bình an; Giá trị lớn nhất của đời người là sinh mệnh.