Tìm hiểu đồ hình thứ 53 của Thôi Bối Đồ và những dự đoán trong “Thôi Bi Đồ” của Lưu Bá Ôn, có thể hé lộ chân tướng người sẽ cầm quyền sau khi ĐCSTQ diệt vong. 

Đồ hình thứ 53 của Thôi Bối Đồ: 

Sấm viết:

Quan Trung Thiên Tử
Lễ hiền hạ sĩ
Thuận thiên hưu mệnh
Bán lão hữu tử

Tạm dịch: 

Thiên Tử Quan Trung
Chiêu hiền đãi sĩ
Thuận theo mệnh trời
Nửa già có con

Tụng viết:

Nhất cá hiếu tử tự Tây lai
Thủ ác Càn cương thiên hạ an
Vực trung lưỡng kiến tinh kỳ mĩ
Tiền nhân bất cập hậu nhân tài 

Tạm dịch: 

Người con có hiếu đến từ Tây
Tay cầm Càn cương thiên hạ an
Trong nước thấy hai tinh kỳ đẹp
Tiền nhân không bì được hậu nhân

Tượng 53 của Thôi Bối Đồ (Ảnh: WIkipedia)

Chúng ta giải sấm trước: 

Quan Trung Thiên Tử“: Ý là hoàng đế tương lai sẽ xuất sinh ở khu vực Quan Trung. Khu đồng bằng Quan Trung thuộc tỉnh Thiểm Tây, nơi đây từng là địa phận của đất Tần Xuyên xưa kia. Câu dự ngôn này ám chỉ rằng sau khi ĐCSTQ diệt vong, người cầm quyền mới của Trung Hoa sẽ xuất sinh ở nơi này.  

Lễ hiền đãi sĩ“: Câu này có nghĩa là lãnh đạo mới ở Quan Trung, Thiểm Tây là một người anh minh, khiêm tốn, khao khát cầu hiền tài, chiêu hiền đãi sĩ. 

Thuận thiên hưu mệnh“: Câu này xuất phát từ một quẻ trong Chu Dịch. “Hưu” là một từ có ý nghĩa tốt đẹp. “Thuận thiên hưu mệnh” nghĩa là tuân theo thiên mệnh tốt đẹp. Những lời này tiên đoán vị lãnh đạo mới lên nắm quyền sau khi ĐCSTQ diệt vong là một người thuận theo thiên ý mà cai quản Trung Hoa, hơn nữa còn cai trị rất tốt vùng đất này. 

Bán lão hữu tử“: Đây là nói về chữ “hiếu” (孝). Lấy nửa trên của chữ “lão” (老) và thêm chữ “tử” (子) ở dưới thì chính là chữ “hiếu”. Câu này cũng chỉ ra rằng, người cầm quyền mới này là một người vô cùng hiếu thuận. 

Theo sấm tiên tri thì vị vua mới của Trung Quốc đến từ Thiểm Tây, ông là người có tài đức sáng suốt và nhân cách đạo đức rất cao. Ông sẽ là người cai quản Trung Quốc rất tốt. 

Tiếp đến chúng ta thử giải phần Tụng:

Nhất cá hiếu tử tự tây lai“. Câu này chỉ ra, người nắm quyền mới là một người con đại hiếu, sinh ra ở vùng đất phía tây. Câu này rất trùng hợp với sấm tiên tri. 

Thủ ác kiền cương thiên hạ an“. Câu này có nghĩa là người con vô cùng hiếu thuận sinh ra ở Thiểm Tây sẽ lên ngôi vua ở Trung Quốc trong tương lai. Là một người nắm giữ quyền lực to lớn, dưới bàn tay điều hành của ông, Trung Quốc sẽ khôi phục lại sự bình yên, người dân sẽ an cư lạc nghiệp. 

Vực trung lưỡng kiến tinh kỳ mỹ“. Câu ngày có thể muốn chỉ ra, sau khi ĐCSTQ sụp đổ, Trung Quốc sẽ trải qua hai lần thay đổi chế độ. Bởi vì trong dự ngôn gọi “Tinh kỳ mĩ”, điều này cho thấy, dưới lá cờ này, hai chế độ đều có lợi cho người dân. Do vậy, nếu có thay đổi thì cũng sẽ chuyển giao trong hòa bình. 

Tiền nhân bất cập hậu nhân tài“. Sau khi ĐCSTQ diệt vong, Trung Quốc sẽ có hai chế độ thay đổi, người nắm quyền chế độ trước sẽ đảm nhiệm trong thời gian rất ngắn và bị người thứ 2 lên thay thế. Người nắm quyền trước không bằng người thứ hai, sau khi người này lên nắm quyền sẽ quản lý Trung Quốc rất tốt. 

Theo lời tiên tri, sau khi ĐCSTQ diệt vong, người con đại hiếu sinh ra ở Thiểm Tây này sẽ không thể lên nắm quyền ngay lập tức, có thể sẽ có một chế độ trước đó. Nhưng chế độ này tồn tại rất ngắn và người này sẽ lên thay thế một cách hòa bình. Từ đó về sau, người Trung Quốc sẽ sống trong hòa bình và yên ổn. 

Cuối cùng là giải thích đồ hình:

Trong hình có 3 người mà dưới chân có một cây lúa. “Tam nhân hòa” tổ hợp lại chính là chữ “Tần”(秦). Mà Tần là đất Thiểm Tây ngày nay. Thiểm Tây là nơi đóng đô của nhà Tần xưa kia. Khu vực Quan Trung của Thiểm Tây đã được biết đến với cái tên Bát Quái Tần Xuyên từ thời cổ đại. Do đó, tiên tri của đồ hình là chính quyền mới sẽ đến từ Thiểm Tây sau khi ĐCSTQ sụp đổ. Dự đoán này cũng trùng với sấm tiên tri. 

Tiếp đến, chúng ta cùng xem Lưu Bá Ôn tiên tri về sự kiện này trong “Thôi Bi Đồ” như thế nào.

Trong “Thôi Bi Đồ” của Lưu Bá Ôn có viết: “Bắc cực Tử vi Đại Đế, hiện lĩnh Nhị thập bát tú, Cửu tinh cung, sâu mãi dưới đất Tần Châu”. Còn nói: “Ngọc Thanh Nhị thập bát tú hàng phàm trên đất Tần Châu, bảo hộ Bắc cực Tử vi Đại Đế kế tục, có 72 hiền, 3.000 đồ chúng, 81 lớp Chân nhân, Lục đại Tổ sư, tại trung thiên Trung Quốc”.

Trong chiêm tinh học, sao Tử Vi (Bắc Cực) đối ứng với người kế thừa ngôi vị hoàng đế Trung Hoa, người đứng đầu của Đạo giáo và Nho giáo Trung Quốc, là người kế thừa long mạch Trung Hoa. Sao Tử Vi hạ phàm chính là lúc Trung Quốc đón vị hoàng đế mới, hơn nữa sẽ kéo dài long mạch đất nước trong kế thừa truyền thống đạo Nho của Trung Hoa. 

Trong “Thôi Bi Đồ” có nói rằng sao Tử Vi dẫn đầu 28 vì sao giáng sinh xuống Tần Châu, Trung Quốc. Tần Châu chính là Thiểm Tây. Tiên đoán này trùng khớp với tiên đoán trong Thôi Bối Đồ của Viên Thiên Cang. Vùng đất Thiểm Tây sẽ sinh ra đế vương, hơn nữa thiên mệnh đế vương kế thừa truyền thống Nho giáo. Trong “Thôi Bối Đồ” nói, người này “Thuận thiên hưu mệnh”, là người Thượng Thiên tuyển chọn, tuân theo mệnh trời. Còn “Thôi Bi Đồ” nói, người này là sao Tử Vi hạ phàm, cũng là người có thiên mệnh. Cả hai tiên đoán đều trùng hợp. 

ĐCSTQ là bóng ma u linh đến từ phương tây, nó đi ngược mệnh trời, là lực lượng phản nhân loại, phản vũ trụ, đánh cắp chính quyền Trung Quốc, ký sinh trên mảnh đất Trung Hoa và giết hại nhân dân. Nó hoàn toàn phản truyền thống và phản đạo đức, phủ nhận chối bỏ và hủy hoại hoàn toàn Đạo giáo, Nho giáo chính thống cũng như long mạch của đất nước Trung Hoa. Do đó nó không thể đại diện cho Trung Quốc, không thể là Đạo giáo, Nho giáo chính thống và kế thừa long mạch của Trung Hoa. Sau khi ĐCSTQ diệt vong, long mạch của Trung Hoa một lần nữa được kéo dài, Đạo giáo và Nho giáo chính thống của Trung Quốc sẽ lại được truyền thừa. 

Vậy thì khi nào vị hoàng đế đến từ Thiểm Tây sẽ lên ngôi nắm quyền điều hành ở Trung Quốc? 

Trong “Thôi Bi Đồ” có viết: “Tỵ niên sửu quá dần sơ, kim kê tô tỉnh vị chi thiên hiểu… Tử vi tọa đại đế, thập phương bách quốc pháp luân huy, phổ thiên đồng khánh, thì hạn mãn”. Ý là qua năm Tỵ không tốt lành, gà trống vàng thức giấc lúc rạng đông đón ánh bình minh, Tử Vi ngồi trên ngôi đế vương, mười phương trăm nước có Pháp Luân tỏa sáng, khắp chốn mừng vui là thời điểm đẹp nhất. 

Lời tiên tri nói rằng sau Đại nạn của Nhân loại, tức là vào năm 2025 (năm Tỵ) sẽ kết thúc. Và khởi đầu năm 2026, vị quân vương mới sẽ lên nắm quyền ở Trung Quốc. Do đó, khi tổng hợp tiên tri Thôi Bối Đồ và Thôi Bi Đồ, chúng ta đều thấy, từ năm 2020 đến 2025 là khoảng thời gian mà nhân loại gặp thảm họa. Trong thời kỳ này, nhiều thảm họa thiên nhiên và nhân tạo tiếp tục xảy ra, nạn đói, lũ lụt, chiến tranh… sẽ xảy ra không ít. Trong thời điểm này cũng là lúc mà trận ôn dịch khủng khiếp sẽ đến, trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy biến thể của virus viêm phổi Vũ Hán, nó đáng sợ hơn sóng thần rất nhiều lần, rất nhiều người sẽ bị đào thải. ĐCSTQ cũng sẽ diệt vong trong thời điểm này, rất có thể sẽ diệt vong vào khoảng sau năm 2020, cũng có thể sai lệch đi chút ít nhưng không nhiều.

Theo các dự ngôn, sau khi ĐCSTQ sụp đổ, một chế độ mới có thể được thành lập, nhưng chính thể này tồn tại tương đối ngắn và cuối cùng sẽ được thay thế trong hòa bình. Người lên thay thế là một người con đại hiếu đến từ Thiểm Tây. Ông sẽ là nhà cầm quyền mới của Trung Quốc và lãnh đạo đất nước đổi mới, phát triển nền văn hóa Đạo giáo và Nho giáo chính thống của Trung Quốc. Sau khi kiếp nạn của nhân loại qua đi, khoảng năm 2026, ông sẽ lên ngôi hoàng đế và giúp Trung Quốc phát triển tốt đẹp. Người lãnh đạo mới sẽ cùng với các nhà cầm quyền trên thế giới nghe theo sự giáo hóa của Sáng Thế Chủ, khiến đạo đức của nhân loại nâng cao trở lại, đưa nhân loại đến thời kỳ thịnh thế. Dưới sự dẫn dắt của Sáng Thế Chủ, nhân loại sẽ vượt qua kiếp nạn và tiến vào kỷ nguyên mới vô cùng tốt đẹp.

Hôm nay là thời khắc đặc thù mà lời tiên đoán nhắc đến, rất nhiều điểm đã có thay đổi và tương lai rất có thể không đúng hệt như dự đoán nữa. Do vậy nó chỉ mang tính chất tham khảo. Những tiên đoán này đều từ trong lịch sử mà lưu lại cho con người hôm nay, giống như một lời cảnh tỉnh thế nhân, giúp nhân loại có được lựa chọn đúng đắn, bình an vượt qua kiếp nạn mà tiến vào kỷ nguyên mới tốt đẹp.  

Theo Secret China
San San biên dịch