Bao cơn dịch dã vơi đầy; Bấy cơn trên dưới ngược xuôi quặn lòng! Hỡi ôi lo lắng phập phồng; Hỡi ôi lận đận long đong kiếp người!…

‘Cổng thành bị cháy một khi
Giếng làng, ao cá tức thì họa lây’…(1)
Bao cơn dịch dã vơi đầy
Bấy cơn trên dưới ngược xuôi quặn lòng!

Hỡi ôi lo lắng phập phồng
Hỡi ôi lận đận long đong kiếp người!
Lá xanh rụng, lá vàng rơi
Đông tây nam bắc tơi bời mấy phen!

Nước trong đâu bởi đánh phèn
Tu tâm dưỡng đức mới nên Thiện Lành
Tránh xa giả-ác, đấu tranh
Nhớ câu ‘lá rách lá lành đùm nhau’ (2)

Cao xanh vi diệu nhiệm màu
An bài nhân quả trước sau tuần hoàn
Đang cơn ‘đãi cát tuyển vàng’
Biết Chân Thiện Nhẫn nguy nan hóa lành (3)

Thơ rằng: Thần Phật hữu linh
Đất Trời che chở chúng sinh muôn loài
Chúc ai quy chính vãng hồi (4)
Qua cơn bĩ cực tới thời thái lai! (5)

Vô danh cư sỹ
[Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả].

Chú thích:
(1) Cổ ngữ, nguyên văn Hán Việt: “Thành môn thất hỏa; Ương cập trì ngư”.
(2) Tục ngữ dân gian Việt có câu: “Lá lành đùm lá rách”.
(3) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link: vi.falundafa.org
(4) “Quy chính vãng hồi”: Trong Phật Pháp và Văn hóa truyền thống xưa nay đều giảng đại ý rằng: Khi thế nhân đối diện với thiên tai, đại nạn thì nhất định người người đều cần quy chính lại nhân tâm, tự sửa chữa lỗi lầm, kính tín Thần Phật, vãng hồi tu. Ngạn ngữ Phương Đông cũng lại có câu Cổ huấn rằng: “Thời thịnh thế trữ đồ cổ; Thời loạn thế tích vàng kim; Thời mạt Pháp phải tu hành”.
(5) Thành ngữ phương Đông có câu: “Bĩ cực thái lai”: ‘Bĩ’ và ‘Thái’ vốn là hai quẻ trong Kinh Dịch; Bĩ tượng trưng cho sự khốn cùng, Thái tượng trưng cho sự hanh thông. Diễn giải ý tứ bề mặt của câu thành ngữ trên là: Vận tới chỗ cùng cực thì sẽ lại hanh thông. Khổ hết lại sướng, rủi hết lại may vậy.