Bạn đến thế gian có bao giờ
Ngắm nhìn trăng sáng hỏi vu vơ:
“Nguồn gốc sinh mệnh từ đâu tới?
Phiêu bạt nhân gian đâu bến bờ?”

Sống gửi chốn đây, thác về đâu?
Đợi chờ từ thiên cổ đã lâu
Đại Pháp hồng truyền Chân Thiện Nhẫn
Phật ân hạo đãng – Pháp nhiệm màu.

Học viên Pháp Luân Công diễu hành trên phố cổ Praha (ảnh: Người Việt Xa Quê).

Buồn thay chứng kiến chuyện thế nhân
Lòng người thiện – ác cũng bất phân
Hai đường tà – chính không định rõ
Việc cứu chúng sinh khó muôn phần.

Nhớ lại tích xưa Phật Thích Ca
Cung vàng điện ngọc chốn xa hoa
Khước từ tất cả đi khất thực
Để cứu chúng sinh cõi Ta Bà

Đâu chỉ có riêng đức Phật Đà
Trong nhiều văn tự, kể cho ta
Về chúa Giê Su – người giáng thế
Chuộc tội con người đã gây ra …

Tranh: Những cây nến hoa sen (ảnh: Chánh Kiên Net).

Biết bao Giác giả tới thế gian
Mang thân xác thịt, chịu khổ nan
Dạy con người sống Chân Thiện Nhẫn
Gánh nghiệp cho đời, hứng nỗi oan.

Tôi đứng ở đây, đứng ở đây!!!
Tay cầm “chân tướng” ở trong tay
Bạn ơi bạn đã quên nguyện cũ?
Bận bịu mưu sinh nơi chốn này.

Học viên Pháp Luân Công – MC Ngọc Trang (ảnh: Tân Sinh Net).

Bạn quên bao kiếp ngẩng lên trời
Thống khổ, đau buồn gọi “Trời ơi!”
Than thân trách phận: sao đau khổ?
Quở trách trời sao không trả lời.

Đại Pháp khai tâm đã tới rồi
Cửa lòng bạn đóng – chẳng nhìn tôi.
Chẳng nhìn “chân tướng” đang cứu bạn
Cơ hội mở ra đã khép rồi…

(Ảnh: Tân Sinh Net).

Con người phải ngộ ở trong mê
Mới có cơ may để trở về
Thời gian – đoạn cuối không nhiều nữa
Còn ai dang dở những ước thề???

Tịnh Vân