Đang thật là huyên náo
Chuyện về “Sách giáo khoa”
Chưa thấy lời khen ngợi
Toàn phàn nàn kêu ca

Nhiều chuyện không muốn quản
Nhưng giáo dục nước nhà
Hình thành nên nhân cách
Của con em chúng ta

Trẻ em như giấy trắng
Trẻ em như chồi hoa
Trẻ em là sinh mệnh
Phẩm đức cần thăng hoa

Vậy dĩ nhiên cần học
Mà phải học điều hay
Chớ đổ tại các bé
Nên sách thành không hay:

“Vì các bé chưa biết
Nên mới dạy thế này
Vì các bé chưa biết
Nên sách viết thế kia”…

Chưa biết mới cần học
Mà phải học điều hay
Học thật thà khiêm tốn
Học làm người thẳng ngay

Chưa biết mới cần học
Mà phải học điều hay
Học thiện lương, thuần chính
Biết yêu thương muôn loài

Chưa biết mới cần học
Mà phải học điều hay
Học an hòa, nhẫn nại
Học bao dung với người…

Trẻ em như giấy trắng
Trẻ em như chồi hoa
Trẻ em là sinh mệnh
Phẩm đức cần thăng hoa…

Vậy dĩ nhiên cần dạy
Mà phải dạy điều hay
Chớ dạy điều dối trá
Kẻo bất Chân có ngày!

Chưa biết mới cần dạy
Mà phải dạy điều hay
Chớ dạy điều hận, ác
Kẻo bất Thiện – xấu thay!

Chưa biết mới cần dạy
Mà phải dạy điều hay
Chớ dạy tâm tranh đấu
Kẻo bất Nhẫn – hại thay!

Hãy dạy điều tốt đẹp
Trong văn hóa ngàn năm
Dạy tinh hoa nhân loại
Dạy truyền thống Á Đông…

Hãy dạy làm người tốt
Dù phương Tây, phương Đông
Đạo đức là phúc báo
Của nhân loại đúng không?

Trẻ em như giấy trắng
Trẻ em như chồi hoa
Trẻ em là sinh mệnh
Là tương lai muôn nhà…

[Vô danh cư sỹ].

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.