Vàng muôn vạn lượng để dành 
Không bằng thấu tỏ rành rành sách kinh (*)
Hơn người giảo hoạt biện minh 
Không bằng dung nhẫn chân tình hiền lương
Xuất binh thảo phạt mười phương 
Không bằng chế ngự nhiễu nhương chính mình 
Mải mê danh lợi sắc tình
Không bằng tĩnh khí tâm bình an nhiên 
Xoay vòng điên đảo đảo điên 
Không bằng thuận lẽ tự nhiên tùy kỳ
Giả gian tranh đấu sân si
Không bằng rộng lượng từ bi tường hòa
Trách người rồi mới trách ta
Không bằng hướng nội nhìn ra chính mình 

Thân người mê cõi điêu linh
Biết Chân-Thiện-Nhẫn: tỏ minh bao điều… (**)

(*) Cổ ngữ, nguyên văn Hán Việt: “Tích kim thiên lượng, bất như minh giải kinh thư”.

(**) “CHUYỂN PHÁP LUÂN”: Cuốn Kinh sách giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, đạo đức và sinh mệnh con người thăng hoa… Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây: https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả