Trong những lời dự đoán mà lịch sử để lại, dự đoán rõ ràng nhất và chính xác nhất ứng với những sự kiện đang xảy ra hiện nay thì phải nói đến ba dự đoán của Lưu Bá Ôn, gồm có: “Thái Bạch Sơn Lưu Bá Ôn Bi Ký”, “Kim Lăng Tháp Bi Văn” và “Thôi Bi Đồ”. Trong bài viết này sẽ tổng hợp ba dự đoán của Lưu Bá Ôn một cách toàn diện và có hệ thống, giải đáp các sự kiện lớn đang và sắp xảy ra trên thế giới.

Khi nào dịch bệnh xảy ra với nhân loại?

Trong tiên đoán của Lưu Bá Ôn có nói rằng hiện nay con người đã rơi vào thời kỳ của đại kiếp nạn, cũng tức là thời kỳ đại đào thải. Trong thời kỳ này sẽ xuất hiện dịch bệnh, khiến cho rất nhiều người trên thế giới tử vong trong mùa dịch bệnh.

Trong “Thái Bạch Sơn Lưu Bá Ôn Bi Ký” đã dự đoán chính xác thời gian xuất hiện dịch viêm phổi Vũ Hán lần này (còn gọi là chủng virus Corona mới, Covid-19):

“Nhược vấn ôn dịch hà thời hiện, đãn khán cửu đông thập nguyệt gian”

Nghĩa là: Nếu hỏi ôn dịch khi nào xuất hiện, phải xem tháng chín tháng mười đông

Đây là nói rõ thời gian xuất hiện dịch viêm phổi Vũ Hán lần này diễn ra vào mùa đông bắt đầu từ tháng 10 âm lịch. Bệnh nhân đầu tiên được xác nhận bị nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán phát bệnh vào ngày 1 tháng 12, trừ đi thời gian ủ bệnh từ 7 đến 14 ngày, như vậy bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm bệnh đúng vào tháng 11 (tháng 10 âm lịch) năm 2019, ứng với thời gian xuất hiện dịch bệnh trong dự đoán của Lưu Bá Ôn.

“Thập sầu nan quá trư thử niên”

Nghĩa là: Mười nỗi lo khó qua năm heo chuột.

Đây một lần nữa dự đoán chính xác thời gian xảy ra dịch viêm phổi Vũ Hán lần này, nói rõ thời gian xảy ra dịch bệnh là vào giữa năm con heo và năm con chuột, xác định rõ thời gian. Đó chính là năm 2019 và năm 2020, trùng khớp với thời gian xảy ra dịch bệnh lần này.

Trong “Kim Lăng Tháp Bi Văn” dự đoán được đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này là chủng mới của SARS, SARS là một loại virus xuất hiện đầu tiên vào năm 2003.

“Nhất khí sát nhân thiên thiên vạn
Đại dương tàn bạo quá sài lang.
Khinh khí động sơn nhạc
Nhất tuyến thiết nan đương”

Nghĩa là:

Một khí giết người hàng nghìn vạn,
Dê lớn tàn bạo hơn lang sói.
Khí nhẹ chấn động núi cao,
Một sợi dây thép khó chống đỡ

“Một khí giết người hàng nghìn vạn”, có thể là ám chỉ đến đại dịch lần này, đại dịch viêm phổi Vũ Hán lần này lây nhiễm qua không khí. Từ những lời tiên đoán cho thấy, tổng cộng có ba  trận đại dịch. Trận thứ nhất tức là đại dịch SARS vào năm 2003, dịch bệnh viêm phổi của năm nay là chủng biến đổi mới của dịch SARS năm 2003. Năm 2003 lại đúng vào năm con dê, cho nên nói là “dê lớn tàn bạo hơn lang sói”. Dịch viêm phổi Vũ Hán của năm nay là trận đại dịch thứ hai, hiện nay đã bùng phát dịch bệnh đợt hai và vẫn đang biến đổi liên tục, càng ngày càng đáng sợ, trận dịch thứ ba có thể sẽ là một đại dịch toàn cầu đáng sợ hơn trong tương lai. “Khí nhẹ chấn động núi cao, một sợi dây thép khó chống đỡ” muốn nói rằng dịch bệnh có thể lây truyền qua không khí, vô cùng đáng sợ, nó lan ra trùm khắp toàn bộ không gian, làm kinh thiên động địa, bất cứ phương pháp phòng chống gì cũng không có tác dụng, con người không thể nào ngăn chặn hay đề phòng.

Lưu Bá Ôn nói trong “Thôi Bi Đồ”:

“Tam ngũ nguyệt ôn Thần mãn địa, bát cửu nguyệt ác nhân tử tận”

Nghĩa là: Tháng ba tháng năm ôn thần khắp nơi, tháng chín tháng mười kẻ ác chết sạch.

“Lộ đồ nhân tử vô số, nhất vạn chi trung tử cửu thiên”

Nghĩa là: Ngoài đường người chết vô số, trong số mười ngàn chết chín ngàn.

“Thời niên bát nguyệt, ôn Thần thiên giáng, đại địa thập phần nhân tử cửu phần, thập đạo ác nhân vô nhân tồn”

Nghĩa là: Tháng tám năm đó, ôn thần giáng thế, mặt đất mười phần chết chín phần, thập đạo ác nhân không sót một ai. Năm mạt kiếp người dân bất an, ngũ cốc không thu, tháng ba tháng năm ôn thần hạ thế, năm đó bệnh tật kỳ dị, phần lớn không có thuốc để chữa, không cách để cứu”.

Những lời dự đoán trên nói rằng tiếp theo vào giữa tháng ba đến tháng năm của một năm nào đó có thể sẽ xảy ra trận đại dịch thứ ba, cho đến tháng tám âm lịch trong năm đó mới kết thúc. Trận dịch bệnh này không có thuốc để điều trị, cũng không có phương pháp nào để cứu, sẽ có 90% số người tử vong.

Ảnh: Shutterstock.

Khi nào đại kiếp nạn kết thúc?

Trong “Lưu Bá Ôn Bi Ký” có nói: “Cẩn phòng nhân nhân gian nan quá, quan quá thiên phiên long xà niên” (Cẩn thận ai nấy đều phải trải qua gian nan, quan ải cần phải vượt qua là năm Thìn, Tỵ”. Ý muốn nói rằng qua năm Thìn và năm Tỵ (tức năm 2024 và năm 2025) thì con người mới có thể vượt qua đại kiếp nạn, bắt đầu một thời kỳ mới.

Lại nói “Thập sầu nan quá Dần Mão Thìn Tị niên” (mười nỗi lo khó qua năm Dần Mão Thìn Tị). Ở đây chỉ ra rằng, đại kiếp nạn sẽ tiếp tục kéo dài đến năm Dần, Mão, Thìn, Tị (tức từ năm 2022 đến năm 2025) mới được xem là kết thúc, vì vậy dự đoán này muốn nói kiếp nạn sẽ kéo dài đến hết năm 2025.

Trong “Thôi Bi Đồ” nói thời gian kết thúc kiếp nạn là: “Tị niên Sửu quá Dần sơ” (năm Tị qua Sửu đến đầu Dần), muốn nói là đến hết tháng 12 âm lịch năm 2025, tức là hết năm 2025 thì mới được xem là kết thúc đại kiếp nạn. Trùng khớp thời gian kết thúc kiếp nạn trong “Lưu Bá Ôn Bi Ký”.

Trong tập thơ “Hoàng Bách thiền sư thi” có câu: “Cương đáo kim xà vận dĩ chung” (vừa đến rắn vàng vận đã tàn), nghĩa là đến năm Ất Tỵ năm 2025, nền văn minh nhân loại cũ sẽ kết thúc, kiếp nạn kết thúc, nhân loại sẽ bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Từ nhiều lời dự đoán khác nhau có thể thấy được: Từ năm 2020 đến năm Ất Tỵ 2025 là đại kiếp nạn của nhân loại, là thời kỳ đại đào thải, sẽ xuất hiện các loại thảm họa thiên tai, sẽ có vô số người bị đào thải trong kiếp nạn này. Sau năm 2025, những người bình an thoát khỏi đại kiếp nạn này sẽ bước vào một nền văn minh hoàn toàn mới.

Khi nào Đảng cộng sản Trung Quốc sụp đổ?

Trong “Lưu Bá Ôn Bi Ký” có nói: “Tựu thị đồng đả thiết La Hán, nan quá thất nguyệt sơ nhất thập tam” (Cho dù la hán bằng đồng bằng sắt, khó qua mùng một mười ba tháng bảy), ám chỉ Đảng cộng sản Trung Quốc khó qua khỏi được khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 13 tháng 7 âm lịch năm 2020 (tức từ ngày 19 đến ngày 31 tháng 8 dương lịch).

Ngoài ra, phần dự đoán về Đảng cộng sản Trung Quốc trong “Hoàng Bách thiền sư thi” cũng nói: “Xích thử thời đồng vận bất đồng” (chuột đỏ thời cùng vận khác nhau). Ý muốn nói vận mệnh của Đảng cộng sản Trung Quốc trong hai năm con chuột: Năm Mậu Tý 1948, chính phủ Dân quốc thất thế, bắt đầu từng bước sụp đổ, Đảng cộng sản Trung Quốc thống lĩnh Đại Lục. Đến năm Canh Tý 2020, Đảng cộng sản Trung Quốc suy tàn. Vận mệnh của Đảng cộng sản Trung Quốc trong hai năm con chuột có sự khác biệt rất lớn. Đảng cộng sản Trung Quốc tôn sùng màu đỏ, cho nên gọi là xích thử (chuột đỏ). Một năm là Đảng cộng sản Trung Quốc bắt đầu độc chiếm Đại lục, một năm là Đảng cộng sản Trung Quốc suy tàn và chuẩn bị sụp đổ, hai năm này tuy đều là năm con chuột, nhưng vận may hoàn toàn khác nhau. Rất có thể Đảng cộng sản Trung Quốc sẽ suy yếu vào năm 2020 và dần tiến đến bờ vực sụp đổ, diệt vong có thể sẽ xảy ra vào giai đoạn đại đào thải 2020 – 2025.

Ảnh: Dẫn theo Ntdvn.

Hiện nay cả thế giới đã bắt đầu liên thủ để tiêu diệt Trung cộng. Trung cộng trong ngoài rối ren, không còn đường nào để thoát, diệt vong là chuyện ở ngay trước mắt, cho dù có sai lệch thì những gì được nói trong các dự đoán cũng không sai khác bao nhiêu.

Khi nào Đài Loan trở lại với Đại lục?

Trong “Thôi Bi Đồ” nói: “Nhưng đợi gà vàng gáy, trời sáng cổng trời mở, năm Tị qua Sửu đến đầu Dần, gà vàng thức tỉnh gọi là trời sáng, toàn bộ lãnh thổ Trung Hoa gà vàng đứng hai chân, bốn phương quay về thần châu xuất chân Thần, đây chính là Thần sắp đặt địa hình Trung Quốc gà vàng thiếu một chân, Đài Loan mãi không chịu trở về. Nếu muốn được thống nhất, diệt trừ ác nhân trước, càn khôn sẽ đổi mới”.

Ý của đoạn trên muốn nói: Sau khi hết tháng 12 âm lịch năm 2025, bắt đầu năm 2026, “Kim kê” (gà vàng – cũng tức là chỉ Trung Quốc) sẽ thức tỉnh. Bản đồ Trung Quốc có hình con gà, gọi là gà vàng. Đảo Hải Nam và đảo Đài Loan là hai cái chân của gà vàng, trong thời gian Đảng cộng sản Trung Quốc thống trị, Đài Loan không thể quay trở lại, cho nên gà vàng vẫn luôn ở trạng thái đứng một chân, gọi là gà vàng một chân. Đợi đến năm 2025 khi đại kiếp nạn của nhân loại kết thúc, sau khi những kẻ ác đều bị đào thải hết, bắt đầu năm 2026, Đài Loan sẽ thống nhất với Đại lục, gà vàng sẽ đứng hai chân và thức tỉnh.

Những tai ương khác trong đại kiếp nạn

Trong giai đoạn kiếp nạn của nhân loại (năm 2020 đến năm 2025) ngoài dịch bệnh ra, trong các dự đoán còn có nhắc đến những tai ương khác đó là: chiến tranh, lũ lụt, nạn đói.

Về chiến tranh

Trong “Lưu Bá Ôn Bi Ký” có nói: “Một lo thiên hạ rối ren”, “Bốn lo các tỉnh bắn pháo khói”, muốn ám chỉ rằng trong giai đoạn đại kiếp nạn sẽ có chiến tranh nổ ra. Có thể điều này muốn ám chỉ sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc sụp đổ, chính quyền các tỉnh ly khai, chiến tranh lẫn nhau. Ngoài ra còn nói “Tứ Xuyên còn khổ hơn Hán Trung”, muốn ám chỉ chiến tranh ở Tứ Xuyên là đáng sợ nhất.

Trong “Thôi Bi Đồ” cũng nói “Bốn lo Tứ Xuyên bắn pháo khói”, “Đến năm đó chắc chắn chiến tranh khắp nơi”, trực tiếp chỉ rõ Tứ Xuyên có khả năng sẽ bùng nổ chiến tranh.

Về nạn đói

Trong “Lưu Bá Ôn Bi Ký” nói”: “Hai lo đồ ăn đói chết người”. Trong “Thôi Bi Đồ” cũng có nói “Năm lo Vân Quý chịu đói khát”, tất cả đều chỉ ra rằng sẽ có nạn đói xảy ra.

Năm nay khắp nơi ở Trung Quốc đều bị thiên tai, nửa năm đầu là thời gian cây trồng sinh trưởng, các khu vực như Sơn Đông, Đông Bắc và Bắc Kinh khắp nơi đều bị mưa đá. Đầu mùa xuân, khắp nơi trong cả nước đều có tuyết rơi, thậm chí đến tháng 6 tháng 7 mùa hè vẫn còn có nơi có tuyết rơi, cực kỳ dị thường, hiếm thấy trong lịch sử. Bây giờ  thì khắp nơi bị ngập lụt, cây trồng đều bị phá hủy, chết cóng, chết chìm, đồng thời vừa đối mặt với nạn châu chấu, vừa đối mặt với lũ khắp nơi, có tin đồn rằng các kho thóc lớn liên tục bị bốc cháy… xem ra đúng là sắp xảy ra nạn đói.

Về lũ lụt

Trong “Kim Lăng Tháp Bi Văn” nói: “Đô thị phồn hoa thành vũng nước, nhà lầu cao biến thành bùn lầy”. Từ trong câu này có thể thấy được là lũ lụt vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ thành phố đều bị chìm hết, thành một vũng nước mênh mông. Các tòa nhà cao tầng đều bị chôn vùi trong đất bùn, biến thành một bãi bùn lầy. Trong “Thôi Bi Ký” nói “Ba lo Hồ Quảng gặp lũ lụt”, cũng chỉ rõ là có lũ lụt.

Điều này khiến người ta không thể không liên tưởng đến các trận lũ mà Trung Quốc đang đối mặt, tính đến thời điểm tháng 7, rất nhiều tỉnh phía nam Trung Quốc từ tháng 6 đến nay liên tục có nhiều trận mưa bão to. Truyền thông Trung quốc đưa tin về con số thống kê, 24 tỉnh và thành phố trực thuộc Hoa Nam, Hoa Trung có 8,52 triệu người bị gặp nạn. Rạng sáng ngày 17/7, trên thượng nguồn đập Tam Hiệp, nhà máy điện huyện Đan Ba, Cam Tư tỉnh Tứ Xuyên bị nước lũ phá hủy, và xảy ra sụt lún đất đá, khiến cho đập Tam Hiệp với nhiều nghi vấn về vỡ đập phải một lần nữa đối mặt với thách thức khó khăn.

Hiện nay Đại lục đã có rất nhiều thành phố bị chôn vùi, biến thành một vũng nước. Quý Châu bị ngập, Trùng Khánh bị ngập, tiếp theo là Nghi Xương bị ngập, Vũ Hán bị ngập, Hợp Phì bị ngập…. Từ những video được chia sẻ rộng rãi trên mạng có thể thấy được, các thành phố bị nước ngập rất sâu, phần lớn đường phố đều bị nước ngập qua eo, còn những khu nước sâu thì càng nghiêm trọng hơn. Xe cộ trên đường phố đều bị nước cuốn trôi, nhà cửa của người dân, đường phố và các cửa tiệm đều bị ngập trong nước lũ.

Bộ thủy lợi của Trung Quốc nói rằng, do ảnh hưởng của các trận mưa lớn, dẫn đến nước lũ của 13 con sông ở các khu vực Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quảng Tây, Quảng Đông, An Huy, Chiết Giang vượt mức cảnh báo. Trùng Khánh đã bị chôn vùi trong nước lũ. Vì để cứu Trùng Khánh, hiện nay đập Tam Hiệp đang khẩn cấp âm thầm xả lũ, tiếp theo đó là Nghi Xương ở hạ nguồn bị ngập, tiếp theo là Vũ Hán…

Điều này khiến người dân không thể không lo lắng cho đập Tam Hiệp. Từ hình ảnh vệ tinh Google cho thấy, đập Tam Hiệp đã bị biến dạng nghiêm trọng. Liệu nó có thể chịu nổi trận lũ hiếm thấy trong lịch sử này hay không? Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Những điều này chúng ta đều không thể biết được. Nhưng có thể biết chắc rằng dự đoán về lũ lụt đã ứng nghiệm rồi.

Theo Secret China
Châu Yến biên dịch