Năm Quý Sửu, Vĩnh Hoà thứ chín
Họp bạn bè dịp tiết Thanh minh
Cối Kê sơn có Lan Đình
Non cao, rừng đẹp trúc xinh ngút ngàn
Suối uốn lượn làn làn óng ánh
Thả chén quỳnh ngâm vịnh thi ca
Ngồi theo thứ bậc trẻ già
Bốn mươi hai vị thi gia thân tình
Tuy vắng giọng ca thanh đàn sáo
Nhưng vẫn vui có rượu cùng thơ
Trời trong xanh gió nhẹ đưa
Giãi bày tình ý sâu xa trong lòng
Ngước nhìn lên thiên khung vĩ đại
Dưới đất bằng cây trái tốt tươi
Vui tai sướng mắt mọi người
Bạn bè tương ngộ trên đời mấy khi
Kẻ phóng khoáng tửu thi mạnh mẽ
Người trầm sâu tinh tế lựa lời
Khác nhau tâm sự tính trời
Nơi trầm lắng chỗ vui cười râm ran
Chợt quên tuổi già đang tiến lại
Rồi giật mình niên đại qua nhanh
Bao đam mê bấy nhiêu tình
Thoáng qua giây lát đã thành chuyện xưa
Chẳng khác chi mây mờ cát bụi
Lòng ai không cảm khái sầu thương
Xem kìa những áng văn chương
Xưa nay vẫn để vấn vương u hoài
Nhắc nhở ai cuộc đời khổ não
Thọ như Bành Tổ yểu thương sinh
Cũng là mộng ảo vô minh
Đời sau nhìn lại như mình nhìn xưa
Các thi gia hồn thơ lai láng
Những khúc ngâm đa cảm chân tình
Chép thành thi tập Lan Đình
Để người sau thấu tâm tình người nay.

Vương Hy Chi

Tháng 04 năm 2020Đông Quan dịch thơ