Chúc cho nhân thế an bình

Ôi cuồng phong, hỡi cuồng phong!
Nỗi đau thắt ruột quặn lòng miền Trung…
Bao nhiêu bão lũ trùng trùng
Bấy nhiêu thảm cảnh hãi hùng đã lâu
Hạ nguồn xin hỏi biển sâu
Thượng du nhắn hỏi núi cao rừng già
Hỏi thêm Trời Đất bao la
‘Anh hùng, cường giả’ ấy là từ đâu?…
Mấy cơn gió thảm mưa sầu
Lạnh lùng đất đá chôn sâu kiếp người!…

Nhắn ai Đại Pháp truyền rồi
Đề cao tâm tính vãn hồi nhân luân
Mong người sớm thoát gian truân
Sớm hay chân tướng, Phúc âm mãn đường
Kính Thần, Thần sẽ đoái thương
“Phật ân hạo đãng” phi thường từ bi (*)
Giúp đời thoát cảnh hiểm nguy:
Chân ngôn chín chữ độ trì chúng sinh (**)
Chúc cho nhân thế an bình!…

(*) “Phật ân hạo đãng”: Câu này nguyên được giảng trong Phật Pháp.
(**) Chân ngôn chín chữ, thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!

Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.