Sự xuất hiện của người Pháp vào giữa thế kỷ 19 đã mang tới những thay đổi lớn trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Cũng chính nhờ họ mà ngày nay chúng ta còn có thể chiêm ngưỡng được những hình ảnh quý báu của quá khứ vương triều Việt.

Nhà Nguyễn (1802 – 1945) là triều đại quân chủ cuối cùng trong lịch sử Việt Nam. Trong 143 năm tồn tại của mình, nhà Nguyễn đã ghi lại nhiều dấu ấn quan trọng trong dòng chảy lịch sử.

Đó cũng là thời kỳ xã hội Việt Nam biến đổi đầy xáo trộn. Sự can thiệp vũ lực của người Pháp đã mang đến những thăng trầm lớn cho lịch sử. Các nhiếp ảnh gia đã lưu lại những hình ảnh tư liệu quý giá.

Chân dung vua Thành Thái (1889-1907) trong bộ triều phục

Một vương phi già trong triều đình ở Huế

Thái tử Bảo Long, con vua Bảo Đại, ảnh chụp năm 1936

Các quan hành lễ trước điện Thái Hòa

Vua Khải Định bên cạnh các quan cố vấn triều đình

Lễ thiết triều của các quan lại triều Nguyễn, ảnh chụp năm 1926

Bà Chúa Nhất, trưởng nữ của vua Dục Đức, chị cả của vua Thành Thái, ảnh chụp năm 1931

Hai vị quan phục vụ trong triều, ảnh chụp tại Huế năm 1931

Chân dung vua Bảo Đại, ảnh chụp năm 1928

Vua Duy Tân chụp cùng quan lại trong triều năm 1907

Vị vua trẻ tuổi Duy Tân ngồi trên kiệu, ảnh chụp năm 1907

Ảnh chụp một vị quan triều Nguyễn cùng với vợ của mình năm 1899