Theo Vietnam+ đưa tin, từ ngày 10/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (Sở GD&ĐT HN) yêu cầu tất cả học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, xe máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông.

Theo đó, sau ngày 10/4, Sở GD&ĐT HN sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động, thực hiện một cách sát sao, nếu đơn vị nào còn có học sinh không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước Sở.

Các trường cũng phổ biến cho học sinh về các vấn đề như phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, cách nhận biết mũ bảo hiểm đạt chuẩn, vì sao phải đội mũ bảo hiểm, giáo dục học sinh trung học cơ sở phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông; phổ biến và ký cam kết với cha mẹ học sinh phải đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện khi tham gia giao thông.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường tiểu học, trung học cơ sở tập trung giáo dục học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe đạp điện tham gia giao thông.

Bạch Liên tổng hợp

CLIP HAY