- Đại Kỷ Nguyên - https://www.dkn.tv -

Đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ từ 3/3

Từ 3/3, những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa, cấp giấy chứng nhận.

Báo Đời sống và Pháp luật thông tin, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP cho phép những trường hợp người dân mua bán nhà đất bằng giấy tờ tay từ ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008 được hợp thức hóa và được cấp sổ đỏ. 

Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết, nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực ngày 3/3. Trước đây, luật chỉ cho phép những trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tay đến trước ngày 1/7/2004 được cấp sổ đỏ nay mở rộng đến trước ngày 1/1/2008.

Điều luật bổ sung sửa đổi này sẽ mang lại những tác động tích cực tới công tác kiểm tra, ký cấp sổ đỏ cho những thửa đất mua bán bằng giấy tờ viết tay.

Đất chuyển nhượng bằng giấy viết tay được cấp sổ đỏ từ 3/3. (Ảnh: Đời sống và Pháp luật)

Theo báo Công lý, bên cạnh việc cho phép cấp sổ đỏ cho trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy viết tay, Nghị định 01/2017/NĐ-CP còn quy định rút ngắn từ 1/3 đến 1/2 thời gian thực hiện một số thủ tục so với trước đây.

Cụ thể, thủ tục đăng ký, cấp “sổ đỏ” cho cá nhân và tổ chức tối đa 15 ngày so với quy định cũ 30 ngày; Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền trên đất; xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn; Kê biên bán đấu giá tài sản… thực hiện không quá 10 ngày so với quy định hiện hành không quá 15 ngày; quá 15 ngày; Cấp lại “sổ đỏ” bị mất không quá 10 ngày so với quy định hiện nay không quá 30 ngày…

Một điểm bổ sung khác tại Nghị định 01 là trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một phần diện tích đất tăng thêm không nằm trong giấy tờ được xem xét hợp thức hoá.

Cụ thể, khi đo đạc mà diện tích thửa đất thực tế nhiều hơn trong giấy chứng nhận đã cấp và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với lúc cấp giấy chứng nhận thì được xem xét cấp sổ đỏ đối với phần diện tích đất tăng thêm. Điều này hướng đến giải quyết vướng mắc cho các hộ gia đình ở nông thôn, khi diện tích đất thực tế và trên giấy tờ không trùng khớp.

Như vậy, từ ngày 3/3, hàng loạt vướng mắc của người dân, một trong số đó việc cấp sổ đỏ cho đất chuyển nhượng bằng giấy tay sẽ được giải quyết.

Về các thủ tục cấp sổ đỏ cho những thửa đất mua bán bằng giấy tờ viết tay, trước tiên người dân mang giấy tờ viết tay tới quận, huyện. Sau đó sẽ được hướng dẫn các thủ tục theo quy định của Nhà nước về việc cấp sổ đỏ.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ bao gồm:

1) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu);

2) Giấy tờ chứng minh việc quản lý sử dụng ổn định mảnh đất; (bao gồm giấy tờ viết tay liên quan tới mảnh đất).

3) Sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng ( trừ trường hợp trong giấy tờ nhà, đất đã có sơ đồ nhà ở hoặc công trình xây dựng) (nếu có);

4) CMTND, Hộ khẩu thường trú của người sử dụng đất;

5) Văn bản uỷ quyền nộp hồ sơ hoặc nhận Giấy chứng nhận (nếu có).

6) Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định của pháp luật (nếu có).

Khôi Minh (tổng hợp)