Đọc những điều này để khi nhìn lại bạn có thể nói với mình rằng: ‘Tôi đã sống hết mình, tôi đã sống xứng đáng!’

Nhân sinh cảm ngộ 19/07/17, 08:38

Có khi nào trong những ngày đang sống, bạn bất chợt dừng lại và tự hỏi rằng khi tuổi trẻ qua đi, ta còn giữ lại cho mình được những gì? Trong suốt cuộc đời, con người sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, thời thanh xuân thường ...

Tổng thống Lincoln: ‘Mỗi người sau 40 tuổi đều phải chịu trách nhiệm cho khuôn mặt của mình’

Nhân sinh cảm ngộ 17/07/17, 15:55

Có lần, Tổng thống Abraham Lincoln phỏng vấn một ứng viên nam ngoài 40 tuổi đến làm nhân viên cho chính phủ. Mặc dù người đàn ông này rất tài năng nhưng vị Tổng thống vẫn không đồng ý tuyển dụng. Người phụ tá của Lincoln thấy vậy không giấu được băn khoăn, liền hỏi ...