Thuốc gì chữa bệnh thị phi?

Thuốc gì chữa bệnh thị phi?

‘Tiếng thị phi của thế gian nọc độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao, giết người không thấy máu! Đáng sợ, đáng sợ!’. Vậy xin hỏi: có thuốc chữa thị phi không? Tích cũ ...