Khách du lịch sau khi nhận phòng tại một nhà nghỉ thông qua dịch vụ cung cấp phòng trên mạng đã cảm thấy bộ thu phát sóng wifi trong phòng rất khả nghi. Sau khi kiểm tra, họ phát hiện trong đó có gắn máy quay trộm mini.

Xem clip:

videoinfo__video3.dkn.tv||01055bfae__

Dẫn từ VietNamNet

Xem thêm: