Tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là 253.517 biên chế, giảm 6.081 biên chế so với năm 2019.

PLO đưa tin, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1066 về phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước, các hội có tính chất đặc thù đang hoạt động trong phạm vi cả nước.

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2020 được phê duyệt là 253.517 biên chế (giảm 6.081 biên chế so với năm 2019), cụ thể:

– Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 251.135 biên chế trong đó:

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 108.368 biên chế.

+ Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện: 142.767 biên chế.

– Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài: 1.068 biên chế.

– Tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước: 686 biên chế.

– Biên chế công chức dự phòng: 628 biên chế.

Theo Người Lao Động, Quyết định 1066/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 22/8/2019.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm giao biên chế công chức đối với từng đơn vị trong tổng biên chế quy định nêu trên.

Các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao khi thành lập tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

VIDEO ĐƯỢC XEM NHIỀU: Làm sạch bồn cầu với baking soda và giấm

videoinfo__video3.dkn.tv||24dc88352__

Ad will display in 09 seconds