Trả lời những câu đố này, bạn sẽ nhận thấy rằng, tiếng Việt quả thật thú vị.

1. Thứ gì đa số chị em phụ nữ đều có, khi bỏ đầu thành một loài hoa, cắt đuôi thành một loài động vật và bỏ dấu thì biến thành một vũ khí?

1

2. Từ nào trong tiếng Việt có 3 chữ y?

3. Từ đơn nào trong tiếng Việt có nhiều kí tự nhất?

4. Từ nào trong tiếng Việt kể cả từ điển cũng viết sai?

5. Hãy chứng minh !4 : 3 = 2

6. Câu chữ nào mà những người vui sướng khi nhìn thấy nó sẽ trở nên buồn bã và ngược lại, những người buồn bã u sầu khi thấy nó sẽ trở nên vui vẻ hơn.

7. Cắt đuôi thì điếc tai anh,
Cắt đầu thành quả trên cành cây cao
Không ai cắt xén thì sao
Lênh đênh mặt nước chẳng bao giờ chìm 

8. Chỉ vì không mũ đội trên đầu,
Mang tiếng xưa nay giống bọ sâu.
Có mũ đội trên đầu thêm đạo mạo,
Con con cháu cháu kém ai đâu

Chữ ong và ông

Đáp án

1. 

2

2. Đó là từ Bay, vì Bay = Ba + y

3. Đó là từ “nghiêng” vì từ “nghiêng” có đến 7 kí tự, bạn có nghĩ ra được từ nào khác không?

4. Đó là từ “sai”.

5. 4 : 3 = tứ chia tam = tám chia tư = 8 : 4 = 2.

6. Điều đó rồi cũng qua đi.

7. Chữ nổi, ổi, nổ

8. Chữ ong và ông

Ngọc Khánh (T/h)

VIDEO ĐƯỢC XEM NHIỀU: 5 đại quân sư dụng binh như Thần trong lịch sử Trung Hoa, Gia Cát Lượng vẫn thua kém 1 người

videoinfo__video2.dkn.tv||fadf1cf70__

Xem thêm: