Rảnh rỗi ngồi khoanh thấy thảnh thơi
Tâm theo gió động liễu tơ mành
Không mơ thấy cảnh mây trôi nhẹ
Hồn cứ nhấp nhô những tầng trời.

Hà sa rộng lớn khắp thiên hoàn
Trải từng nỗi nhớ với ngọc trăng
Thân cao thấy lòng sao vời vợi
Cất bước theo sau những niệm hoài.

Hà sa rộng lớn khắp thiên hoàn. Trải từng nỗi nhớ với ngọc trăng. (Ảnh: pinterest.com)

Trời xanh chuyển những áng mây lành
Bỗng đâu ghì chặt núi Thái Sơn
Giữ thân tâm ý ngay trong động
Thoát sao khỏi đó để tu hành.

Núi chồng càng lớn níu thần bay
Tâm sao bất loạn chốn đọa đày?
Hỏi trăng, trăng buồn trôi trôi nhẹ.
Hỏi gió, gió vờn nỗi bi ai.

Trời xanh chuyển những áng mây lành. Bỗng đâu ghì chặt núi Thái Sơn. (Ảnh: pinterest.com)

Canh dài thêu dệt những điện đài.
Bước sao ra khỏi đám bùn nhơ
Liễu tình còn chặn ngoài khung cửa
Cửa chẳng cài then vẫn níu hài.

Năm trăm năm đó vẫn đợi hoài
Bỗng nghe tiếng nhạc réo bên ngoài
Tháo chân ngàn trùng sao tan biến
Hết có canh giờ ngỡ vạn năm.

Canh dài thêu dệt những điện đài. Bước sao ra khỏi đám bùn nhơ. (Ảnh: YouTube)

Hồng Nhung