Tuổi thơ ở đâu
quê hương ở đấy
Tóc bạc phơ
thì con cái thành quê

Ở nơi ấy
tre nuôi măng mọc thẳng
Cánh diều rơi
hôn nhẹ cỏ xanh gầy

Tuổi thơ ở đâu quê hương ở đấy. (Ảnh: pinterest.com)

Ở nơi ấy
tuổi thơ ta mãi mãi
Trẻ như quê
và già cũng như quê

Ở nơi ấy
quê hương như em vậy
Ta mang quê
đi cuối đất cùng trời

Ở nơi ấy tuổi thơ ta mãi mãi. (Ảnh: pinterest.com)

Ở nơi ấy
Dẫu chẳng nghe tiếng nói
Cây đàn bầu
vĩnh viễn chỉ một dây…

Nguyễn Quốc Văn

Đôi dòng về tác giả: Nguyễn Quốc Văn sinh năm 1954, quê Nam Định, hiện sống tại Sài Gòn. Tác phẩm chính: Mùa hoa điệp vàng, Tro bụi, Đất vuông tròn (truyện ngắn) Thao thức nỗi niềm quê (tản văn), Nhớ công nhớ (thơ)…

Từ Khóa: