Hạ về loang nắng mỏng
Từng bước chân dại khờ
Tựa như những dòng mơ
Chen thầm trong chốn cũ

Ve râm ran quên ngủ
Oi nóng cả giấc trưa
Hàng me già lưa thưa
Xào xạc muôn chuyện phiếm

Hạ về loang nắng mỏng. Từng bước chân dại khờ. (Ảnh: Pinterest)

Nhớ sân trường trống điểm
Những giấc mộng quên về
Bao bước mềm đê mê
Gửi lại trang hoài niệm

Một ‘phương trình vô nghiệm’
Lơ lửng giữa không gian
Cách giải ngỡ vô vàn
Sao giờ hoài quên lãng

Nhớ sân trường trống điểm. Những giấc mộng quên về. (Ảnh: Picssr)

Làn mây vờ lơ đãng
Có phải khúc tình tơ
Quyện trong những màn thơ
Của một thời hạ cháy…

Nguyên Trân, 07/2016